Работы автора: Морачковський О.К. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 38

Международная научная конференция MicroCAD »
Алгоритм визначення розриву сплошності потоку рідини в магістралях об’ємних гідропередач
; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Аналіз впливу термосилових та радіаційних полів на деформування приладів космічної техніки
; ; ; ;    2017
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Аналіз деформацій і напружень ретчетінгу при багатоцикловому деформуванні залізничних рейок
; ;    2006
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Аналіз міцності розмежувальної стінки камери виводу пучків заряджених частинок з прискорювача в атмосферу
; ; ; ; ;    2006
Международная научная конференция MicroCAD »
Анізотропна повзучість пластин та оболонок
;    2010
Международная научная конференция MicroCAD »
Варіаційна постановка задачі аналізу пружнопластичного деформування електропровідних тіл
;    2016
Учебные пособия »
Дидактичні рекомендації до комп’ютерного практикуму з дисципліни "Теоретична механіка"
;    2014
Международная научная конференция MicroCAD »
Загальна постановка задачі аналізу пружнопластичного деформування електропровідних тіл
;    2016
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Застосування кінематичного контактного алгоритму з явною схемою інтегрування за часом у скінченоелементних задачах динаміки тіл з тріщиною
;    2012
Международная научная конференция MicroCAD »
Інваріантність енергетичних мір при аналізі динаміки механічних систем
; ;    2017
Международная научная конференция MicroCAD »
Інваріантність кількісних мір статичного та кінематичного аналізу систем тіл
; ; ; ;    2017
Международная научная конференция MicroCAD »
Історико-хронологічний погляд на 85-річну історію кафедри теоретичної механіки за 125- річну історію розвитку НТУ «ХПІ»
;    2010
Учебные пособия »
Комп’ютерний лабораторний практикум з теоретичної механіки
;    2013
Учебные пособия »
Комп’ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки.
;    2014
Учебные пособия »
Комп'ютерний лабораторний практикум з теоретичної механіки
;    2013

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика