Работы автора: Маркова Н.Б. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 22

Патенты и изобретения »
37401 Спосіб виготовлення каталізатора для середньотемпературної конверсії карбон (11) оксиду з водяної пари
; ; ; ; ; ; ; ;    2008
Патенты и изобретения »
39938 Спосіб витягнення вольфраму із вторинної вольфрамвмісної сировини
; ; ; ; ; ;    2009
Патенты и изобретения »
62472 Спосіб одержання каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (ІІ) оксиду водяною парою
; ; ; ; ;    2011
Патенты и изобретения »
90106 Спосіб виготовлення блочного каталізатора очистки викидних газів від оксидів нітрогену
; ; ; ; ;    2014
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Абсорбция оксидов азота водой, активированной посредством эффекта кавитации
; ; ; ;    2010
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Аналіз можливості використання імовірних промоторів каталізатора СТК
; ; ;    2010
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Влияние конкурирующих кислот на формирование активного слоя катализатора на металлическом носителе и на его свойства
; ; ; ; ; ; ;    2007
Международная научная конференция MicroCAD »
Влияние магнитного поля на процесс образования осадка гидроксида железа (+3)
; ; ;    2009
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Влияние эффекта кавитации на свойства водных растворов азотной кислоты
; ; ; ;    2007
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив магнітного поля на процес утворення осаду ферум (+3) гідроксиду
; ; ;    2009
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Вплив природи охолоджувальних сумішей на мікротвердість вторинної вольфрамвмісної сировини
; ; ;    2009
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Дослідження процесу осадження металів платинової групи з платиновмісного шламу виробництва нітратної кислоти
; ; ;    2010
Международная научная конференция MicroCAD »
Дослідження процесу сумісного осадження Fe(OH)3 та оксигеновмісних сполук хрому при одержанні каталізатора СТК
; ; ; ;    2010
Международная научная конференция MicroCAD »
Залежність мікротвердості вторинної вольфрамвмісної сировини від складу охолоджувальної суміші
; ; ;    2009
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
К вопросу о совершенствовании технологии производства азотной кислоты
; ; ; ;    2010

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика