Работы автора: Ляшок Л.В. *

Показаны документы с 1 по 15, всего найдено 42

Патенты и изобретения »
32700 Спосіб вилучення паладію з матеріалів, які його містять
; ; ;    2001
Патенты и изобретения »
32701 Спосіб переробки платиновмісних матеріалів
; ; ;    2001
Патенты и изобретения »
35790 Спосіб отримання порошку срібла
; ; ;    2008
Патенты и изобретения »
36293 Спосіб отримання порошку паладію з паладієвого брухту
; ; ;    2008
Патенты и изобретения »
73012 Спосіб отримання тонких плівок оксиду алюмінію, які містять наноструктурований триоксид вольфраму
; ; ;    2012
Патенты и изобретения »
90354 Електроліт для формування оксидних наноструктурованих покриттів на ніобії
; ;    2014
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Визначення кінетичних характеристик процесу вилуговування срібла з електротехнічних відходів
; ; ; ;    2007
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Влияние различных факторов на процесс электровосстановления перренат-иона
; ; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Влияние разных факторов на синтез электропроводящего полианилина
; ; ; ; ; ;    2009
Международная научная конференция MicroCAD »
Вплив різних факторів на синтез електропровідного поліаніліну
; ; ; ; ; ;    2009
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Детектирование водорода с использованием модифицированного электрода
; ; ;    2011
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Дослідження процесу осадження паладію з діаміндіхлорпаладію
; ; ;    2008
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Достижения и перспективы в области технической электрохимии
   2010
Международная научная конференция MicroCAD »
Електроекстракція ренію з розчинів
; ; ;    2009
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" »
Електросинтез каталітично активного електрода поліанілін-паладій
; ; ; ;    2009

 


© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика